Wie zijn we

Ons website-adres is: https://restaurantpieters.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Privacy

Restaurant Pieters Hellevoetsluis respecteert in onze activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van onszelf.

Restaurant Pieters Hellevoetsluis volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Privacyverklaring

Restaurant Pieters Hellevoetsluis verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
In deze privacyverklaring geven wij een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
• alle persoonsgegevens voor zover die door opdrachtgever zijn ontvangen per email, telefonisch of in correspondentie.

Aard en doel van de verwerking

De aard van de verwerking is het verzorgen van belastingaangiftes en voldoen aan overige wettelijke verplichtingen voor opdrachtgever alsmede het bieden van (financieel) inzicht aan opdrachtgever. De persoonsgegevens worden in ieder geval voor de volgende doelen verwerkt:
• in communicatie met u, per telefoon, email of ten behoeve van facturatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Restaurant Pieters Hellevoetsluis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit..

Cookies Google

Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook en Instagram

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Restaurant Pieters Hellevoetsluis verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe lang worden gegevens bewaard

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens en dossiers gedurende maximaal zeven jaren om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.  Voor particulieren geldt een bewaarplicht van 5 jaar.

Inzage en correctie

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar Restaurant Pieters Hellevoetsluis (via info@restaurantpieters.nl).

Beveiliging

Restaurant Pieters Hellevoetsluis hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. 

Contact

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Restaurant Pieters Hellevoetsluis.